Bez biletów, bez karnetów.

Udział we wszystkich prelekcjach, warsztatach, spotkaniach, konkursach, wieczorkach tanecznych, koncertach, zajęciach rekreacyjnych, grach terenowych, wymianach koszulek i wspólnych zdjęciach jest BEZPŁATNY.

Plenerowicze ponoszą jedynie koszty bytowania w Boruszynie, szczegóły w tym miejscu: http://plenerpodrozniczy.pl/…/26/bytowanie-w-boruszynie/, a także jeśli wymaga tego zakres warsztatów czy szkoleń, koszty niezbędnych do uczestnictwa materiałów i produktów (np. warzywa i owoce na warsztaty kulinarne czy materiały chemiczne studia fotograficznego). Co roku umożliwiamy również zamawienie gotowych posiłków.

W sprawie wstępnej rezerwacji noclegów i wyżywienia polecamy pisać na: pole@plenerpodrozniczy.pl

Za organizację Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka w Boruszynie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Afryka Nowaka – utrzymujemy naszą działalność głównie ze składek członkowskich lub darowizn na działalność statutową.

Interwencyjnie otrzymujemy również wsparcie od Sponsorów, którzy, jeśli tylko mają taką możliwość, przekazują nam swój sprzęt, produkty lub usługi, które wykorzystujemy np. jako nagrody konkursowe lub służą do usprawnienia organizacji Pleneru w Boruszynie.

Nikt z angażujących się w organizację Pleneru nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia, a praca prowadzących szkolenia, warsztaty czy pokazy jest pracą wolontariacką! Zapewniamy im jednak wyżywienie i nocleg, a czasem również zwrot kosztów dojazdu do Boruszyna.

Zwracamy się do wszystkich, którym nie są obce społeczne inicjatywy i podzielają nasze idee oraz pomysły, z prośbą o wsparcie Stowarzyszenia Afryka Nowaka dowolną darowizną. Będziemy bardzo wdzięczni za nawet symboliczne finansowe wsparcie naszej działalności. Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto: Stowarzyszenie Afryka Nowaka, KRS: 0000378805 . NIP: 1132828682, Nr konta (Volkswagen Bank) 91 2130 0004 2001 0553 5422 0001 – z dopiskiem: na cele statutowe stowarzyszenia.

Do zobaczenia w Boruszynie!