2. Wiejska Gra Terenowa – informacje praktyczne

2. Wiejska Gra Terenowa – informacje praktyczne

UWAGA! To jest wpis archiwalny dotyczący Pleneru Podróżniczego 2013

Uczestników 2. Wiejskiej Gry Terenowej uprasza się o zgłaszanie zainteresowania wzięciem udziału w zawodach: 2013@plenerpodrozniczy.pl do 14/08/2013 lub w piątek (16/8/2013) do godz. 21.00 przyjmowane przy namiocie organizatorów. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o możliwie wczesne potwierdzanie chęci uczestnictwa!

Informacje organizacyjne:

 • Zespół powinien składać się z przynajmniej 3 rowerzystów lub piechurów
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze pod opieką osoby pełnoletniej
 • W przypadku wycofania się z gry, zespół powinien poinformować organizatora.
 • W przypadku złych warunków atmosferycznych forma gry zostanie zmieniona na formę wędrówki.
 • W chwili rejestracji zespołu, szef grupy, określa czy grupa bierze udział w obydwu etapach gry.
 • Godzinę przed rozpoczęciem etapu gry, szef grupy odbiera pakiet startowy od organizatorów.
 • Dla najlepszych grup, które w ogólnej klasyfikacji z 2 etapów gry zdobędą najwięcej punktów organizatorzy przygotowali nagrody.

Terminy:

  • piątek 16/8/2013, g. 21:30 – do skutku (teren plenerowy, okolice Boruszyna) – etap nocny
  • sobota 17/8/2013, g. 11:00 – 14:00 (teren plenerowy, okolice Boruszyna) – etap dzienny
  • niedziela 18/8/2013, g. 13:00 (teren plenerowy) – rozstrzygnięcie 2. Wiejskiej Gry Terenowej – rozdanie nagród